Actul de Constituire
al
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE MORFOLOGIE
(S.R.M.)

În temeiul art. 107, alin. 1 şi 3, din Constituţia României, a Legii 206/1999 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernamentale nr. 26/30.01.2000 privind Asociaţiile şi Fundatiile, modificată şi completată cu OG 37/2003, subsemnaţii:

  1. Prof. univ. dr. Florin BOGDAN, cetăţean român, domiciliat în Craiova, director Centru de Cercetare al UMF Craiova;
  2. Prof. univ. dr. Laurenţiu MOGOANTĂ, cetăţean român, domiciliat în Craiova, şeful catedrei de Histologie - Morfopatologie, Secretarul ştiinţific al Facultăţii de Medicină, U.M.F.  Craiova;
  3. Conf. univ. dr. Cristiana SIMIONESCU, cetăţean român, domiciliat în Craiova, secretar ştiinţific al Facultăţii de Medicină Dentară, U.M.F.  Craiova;
  4. Conf. univ. dr. Iuliana NICOLESCU, cetăţean român, domiciliat în Craiova, decan Facultatea de Asistenţi medicali şi Moaşe - U.M.F.  Craiova;
  5. Şef lucr. dr. Claudiu MĂRGĂRITESCU, cetăţean român, domiciliat în Craiova, cadru didactic - U.M.F.  Craiova;
  6. Medic primar dr. Violeta COMĂNESCU - doctor în ştiinţe medicale, medic primar histopatolog, cetăţean român, domiciliat în Craiova, medic în Laboratorul de Anatomie Patologică şi Profectură, Spitalul Clinic de Urgenţă, Craiova.

 

întruniţi la Centrul de Cercetare al UMF Craiova "Centrul pentru Studii de Morfologie Microscopică şi Imunologie" din Craiova, Str. Petru Rareş, nr. 4, cod 200349, tel/fax 040.0251.523654, în data de 21.04.2005 în Şedinţa de constituire a Asociaţiei Medicale cu denumirea "Societatea Română de Morfologie",  ne exprimăm voinţa liberă privind infiinţarea unei asociaţii profesional-ştiinţifice, pe baza prezentului act de constituire, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Semnătura membrilor fondatori

Prof. univ. dr. Florin BOGDAN
Prof. univ. dr. Laurenţiu MOGOANTĂ
Conf. univ. dr. Cristiana SIMIONESCU
Conf. univ. dr. Iuliana NICOLESCU
Şef lucr. dr. Claudiu MĂRGĂRITESCU
Medic primar dr. Violeta COMĂNESCU

 

 

www.000webhost.com